GDPR

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR) și a legislației aplicabile în România privind protecția datelor cu caracter personal, www.benude.ro are obligația de a prelucra datele personale furnizate de cumpărător, în condiții de siguranță, în mod transparent și informat.

www.benude.ro își rezervă dreptul de a modifica această politică oricând, atunci când apar modificări în activitățile prin care sunt prelucrate datele cumpărătorilor sau pentru a se conforma obligațiilor legale. Aceste modificări vor fi publicate pe site, motiv pentru care este indicat ca această secțiune să fie consultată periodic.

Cine suntem și cum putem fi contactați

SC Uncommon One SRL, persoană juridica română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5651/2020, având cod unic de înregistrare fiscal 42559602, proprietara a site-ului www.benude.ro și denumită în continuare NUDE, este operatorul datelor cumpărătorului atunci când prelucrează datele acestuia cu caracter personal.

Putem fi contactați oricând în legătură cu prelucrarea datelor personale, la adresa de e-mail hello@benude.ro, cu mențiunea « Info GDPR ».

Ce date prelucrăm

Nude colectează și prelucrează doar datele necesare pentru a oferi cumpărătorului un serviciu ireproșabil atunci când plasează o comandă pe site-ul www.benude.ro.

Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la cumpărător, prin urmare acesta are controlul deplin asupra informației pe care vrea să o comunice.

Completarea de către cumpărător a formularului de pe site, la momentul plasării unei comenzi, și / sau salvarea datelor de client pentru comenzi viitoare echivalează cu acceptarea necondiționată ca datele astfel introduse să fie incluse în baza de date a www.benude.ro și prelucrate de Nude și de colaboratorii săi (IT, contabilitate, curierat etc.).

Cu titlul de exemplu, când cumpărătorul plasează o comandă, Nude primește următoarele informații: produsele dorite, adresa de e-mail, numele și prenumele, număr de telefon mobil, adresa de livrare, metodă de plata etc.

Refuzul furnizării datelor solicitate la momentul plasării comenzii, determină imposibilitatea onorării comenzilor.

Datele personale sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 1. pentru prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 2. pentru soluționarea anulărilor sau a oricărei problemele legate de o comandă;
 3. pentru returnarea produselor conform prevederilor legale;
 4. pentru rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 5. pentru a putea răspunde la întrebările cumpărătorului / potențialilor cumpărători în legătură cu o comandă sau cu produse de pe site-ul www.benude.ro;
 6. pentru transmiterea ofertelor personalizate, a informațiilor și a altor alerte cu conținut comercial (newsletter);
 7. pentru salvarea datelor de client pentru comenzi viitoare;
 8. pentru imbunatațirea serviciilor;
 9. pentru apărarea intereselor legitime ale Nude și protejarea activității sale comerciale.

Unele operații, aferent scopurilor menționate mai sus, sunt impuse de legislația aplicabilă, precum cea fiscală și contabilă.

Comunicările de marketing se fac exclusiv în baza consimțământului cumpărătorului, exprimat la momentul abonarii la newsletter-ul Nude. Acordul poate fi revocat în orice moment, cu efect pentru viitor.

Nude stochează și prelucrează datele cu caracter personal pe teritoriul României.

Datele cu caracter personal nu vor fi transmise niciunei alte companii, persoane sau organizații, sub rezerva apărării intereselor legitime ale Nude, a obligațiilor legale ce impun o astfel de comunicare și în cazul în care există un acord al cumpărătorului în acest sens.

În cazul în care cumpărătorul a optat pentru plata online cu cardul, procesarea datelor cardului se va face pe serverele Netopia.

 

Drepturile cumpărătorului

Regulamentul GDPR prevede drepturile pe care le are cumpărătorul în legătură cu datele sale personale. Astfel cumpărătorul:

 1. poate solicita accesul la datele sale;
 2. poate solicita corectarea greșelilor;
 3. poate solicita încetarea sau se poate opune la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 4. poate adresa o plângere autorității de supraveghere competente sau poate formula o cerere de chemare în judecată în fața instanțelor;
 5. poate solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal;
 6. poate cere restricționarea prelucrării datelor sale și
 7. poate cere portabilitatea datelor sale.

Pentru exercitarea drepturior sale, cumpărătorul poate contacta Nude folosind datele de contact menționate mai sus.

Datele de contact ale autorității române de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: 0318.059.211 / 0318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a afecta dreptul cumpărătorului de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, Nude invită cumpărătorul să o contacteze în prealabil pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărei probleme.