Termeni si conditii

Prezentul document prin conținutul sau pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului Nude (benude.ro). 

 

Site-ul Nude (benude.ro) este operat de societatea SC Uncommon one SRL, cui 42559602, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul  J40/5651/2020. Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din această. Administratorul site-ului Nude (benude.ro) își rezervă dreptul de a modifică în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment. 

             

DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

1.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. 

1.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. 

1.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifică cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunță Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată. 

1.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii. 

1.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor stă la baza Contractului.

 

 1. POLITICĂ DE VÂNZARE ONLINE

 

2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. 

Pentru motive justificate Nude (benude.ro) își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Nude (benude.ro). În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții Nude (benude.ro) pe adresa de email Hello@benude.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate. 

2.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această. 

2.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Nude (benude.ro) își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului. 

2.4. Nude (benude.ro) poate publică pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil. 

2.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.  

2.7. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul. 

2.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

  

 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

3.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Nude (benude.ro), acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). 

4.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat Nude (benude.ro)  , includerea oricărui Conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Nude (benude.ro) asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Nude (benude.ro). 

4.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între de Nude (benude.ro) și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Nude (benude.ro) cu referire la acel Conținut. 

4.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transferă și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu întră în conflict cu prevederile Documentului. 

4.5. În cazul în care Nude (benude.ro) conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea de Nude (benude.ro) pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

4.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Nude (benude.ro) și/sau al angajatului/prepusului Nude (benude.ro) care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut. 

4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

 1. COMANDĂ

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comandă efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, unBun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsură în care există stoc disponibil pentru această. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comandă efectuată de către Cumpărător, în urmă unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Nude (benude.ro), în cazul plății online;

- datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

5.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suportă alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
 • – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese 

5.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completă online formularul de retur ce se regăsește în colet sau online aici -> https://benude.ro/politică-retur

5.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comandă este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la dată informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

- pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

- pentru Comenzile achitate cu Ramburs/Card bancar-> prin virament bancar;

 

5.8. Vânzătorul va putea amână rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua dată cea mai recentă).

 

5.9. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la dată la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la dată la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 1. CONFIDENȚIALITATE

7.1. Nude (benude.ro) va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifică, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Nude (benude.ro) nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

 1. COMUNICĂRI COMERCIALE

8.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifică în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conțînând informațîi generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții.

8.2. Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii în secțiunea din Cont:

Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

 • – la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”,
 • – la recomandări de Bunuri sau Serviciilor similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu”,
 • – la existența Bunurilor sau Serviciilor în secțiunea “Coșul meu”, și
 • – disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”.

8.3. În urmă achiziționării unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:

 • – sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Bunul sau Serviciul achiziționat.

8.4. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 8.3. de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Nude (benude.ro) sau prin contactarea Nude (benude.ro) în acest sens.

8.5. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urmă acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Nude (benude.ro).

 1. FACTURARE – PLATA 

9.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.benude.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

9.2. Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în fiecare Comandă.Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Nude (benude.ro), precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul sau.

9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

9.5. În cazul în care aceste informațîi sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: hello@benude.ro.

9.6 Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Nude (benude.ro) și nici nu vor fi stocate de către de Nude (benude.ro) sau de către procesatorul de plăti integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

9.7. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicită să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

9.8. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

 

 1. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către Nude (benude.ro) le ragasesti în secțiunea Metode de livrare

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 

 1. GARANȚII

Garanția reprezintă certitudinea calității oferite de brand-ul nostru și se aplică oricărui produs Nude (benude.ro) achiziționat.

Durata de garanție este limita de timp care curge de la dată cumpărării produsului, până la care producătorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului achiziționat, pe cheltuiala să, dacă deficiențele nu sunt imputabile consumatorilor.
Produsele Nude (benude.ro) beneficiază de o garanție comercială de 30 de zile de la dată achiziționării. Pentru orice defecte pe care le-ai putea descoperi în această perioada de timp te rugăm să ne anunți imediat și implicit să returnezi produsele pentru a fi evaluate.
Condiții în care garanția devine inaplicabilă sau nulă: 
- produsele deteriorate că urmare a uzurii morale și fizice normale (purtare) 
- produse deteriorate că urmare a transportului, manipulării, depozitării în condiții improprii 
- produse deteriorate că urmare a expunerii produsului la factori severi de mediu (soare, ploaie, zăpadă, șocuri termice etc) 
- deteriorări ale produsului cauzate, voluntar sau involuntar, de șocuri mecanice (rupere, perforare cu unghia, agățare, lovire, zgâriere, etc) sau de animale de companie 
- defecte cauzate de utilizarea neadecvată, în mod abuziv, incorectă, a produsului și sau în condiții improprii, altele decât cele pentru care acesta a fost proiectat 
- intervenția, repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate 
- întreținere defectuoasă (curățarea folosind metode sau produse neadecvate)

 

 1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚIi BUNURILOR

12.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 

 1. RĂSPUNDERE

13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

13.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsură permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

13.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la dată creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la dată plasării Comenzii.

13.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifică periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflectă orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14.1. Te rog să parcurgi Politică de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

 1. FORȚă MAJORĂ

15.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

15.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

16.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Municipiul București.

 

 1. Disponibilitatea serviciului

 Administratorul Nude (benude.ro) își rezervă dreptul de a modifică structura și interfață oricărei pagini sau subpagini a site-ului Nude (benude.ro) în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

  

 1. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR
 2. Politică de utilizare Cookie-uri

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de SC Uncommon One SRL., CUI 42559602, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J40/5651/2020.

 1. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

 1. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțîn eforturile Nude (benude.ro) pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevanță. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

 1. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de înregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
 1. Conțîn Cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 1. Ștergerea Cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

 1. Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replică pe alte rețele pentru a se rula sau replică din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 1. Linkuri utile

Dacă doriți să afli mai multe infromatii despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/